BQT Mu Sinh Viên xin chúc mừng những nhân vật đã giết được sát thủ với những phần thưởng là 15 Vzen/Cre trong ngân hàng:


  • IIvIIaDamx
  • PeOneHit
  • AnhLaSo1
  • haykhong
  • SanLung
  • DoiLaThePhần thưởng sẽ được trao ngay khi có thông báo này.

Chúc các bạn chơi game vui vẻ!