BQT Mu Sinh Viên xin chúc mừng 5 nhân vật đã giết được sát thủ với những phần thưởng là 15 Vzen/Cre trong ngân hàng:

  • NuDelS
  • CauAmCanSa
  • haykhong
  • QuangNhan
  • MiuXinhPhần thưởng sẽ được trao ngay khi có thông báo này.
Sự kiện săn sát thủ diễn ra vào tối thứ 7 hàng tuần, các bạn chú ý tham gia.
Chúc các bạn chơi game vui vẻ!