up phụ bác chủ dùng khá là ok mua mấy cái rồi mai chuyển em cái nữa nhé
________________
handmade
https://t.co/CgelLZtIez