BQT Mu Sinh Viên xin chúc mừng 5 nhân vật đã giết được sát thủ với những phần thưởng là 15 Vzen/Cre trong ngân hàng:


  • haykhong
  • CaveHpv
  • DLCuiBap
  • AGNS
  • trumsvdayPhần thưởng sẽ được trao ngay khi có thông báo này.
Sự kiện săn sát thủ diễn ra vào tối thứ 7 hàng tuần, riêng tuần này sẽ có 2 lần săn sát thủ vào tối thứ 5 và tối thứ 7.
Chúc các bạn chơi game vui vẻ!