Thanks. Bài viết của bạn rất hay UP TOP cho bạn
________________
độ k của đèn led

https://www.gaiaonline.com/profiles/...an46/42985453/