• dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 02:12 PM
  dichcc24h7 posted a visitor message on Bờm's profile
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 713528618
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 02:11 PM
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 307113847
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 02:11 PM
  dichcc24h7 posted a visitor message on phamtung's profile
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 185292536
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 02:10 PM
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 592442162
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 02:10 PM
  dichcc24h7 posted a visitor message on CSCD's profile
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 207123626
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 02:09 PM
  dichcc24h7 posted a visitor message on nhocmio's profile
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 932921943
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 02:09 PM
  dichcc24h7 posted a visitor message on kubjnbn's profile
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 483292495
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 02:08 PM
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 079019172
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 02:08 PM
  dichcc24h7 posted a visitor message on long123's profile
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 789750300
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 02:07 PM
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 955962048
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 02:07 PM
  dichcc24h7 posted a visitor message on tubinhwe's profile
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 379010809
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 02:06 PM
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 745873547
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 02:06 PM
  dichcc24h7 posted a visitor message on 549952's profile
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 543447472
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 02:05 PM
  dichcc24h7 posted a visitor message on BOSS's profile
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 989615887
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 02:05 PM
  dichcc24h7 posted a visitor message on gaucacon's profile
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 351667530
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 02:04 PM
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 236891063
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 02:04 PM
  dichcc24h7 posted a visitor message on Ila_anh's profile
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 364544101
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 02:03 PM
  dichcc24h7 posted a visitor message on 113113's profile
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 795058618
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 02:03 PM
  dichcc24h7 posted a visitor message on 1231123's profile
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 179260807
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 02:02 PM
  dichcc24h7 posted a visitor message on unnamed's profile
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 939452097
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 02:02 PM
  dichcc24h7 posted a visitor message on Noway's profile
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 277193508
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 02:01 PM
  dichcc24h7 posted a visitor message on HuyetLozg's profile
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 607626855
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 02:01 PM
  dichcc24h7 posted a visitor message on vodanh's profile
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 178150159
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 02:00 PM
  dichcc24h7 posted a visitor message on 24hyeuem's profile
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 624573579
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 02:00 PM
  dichcc24h7 posted a visitor message on lonely's profile
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 500684094
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 01:59 PM
  dichcc24h7 posted a visitor message on BoThienHa's profile
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 104687893
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 01:59 PM
  dichcc24h7 posted a visitor message on CuChuoi's profile
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 041902856
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 01:58 PM
  dichcc24h7 posted a visitor message on classic14's profile
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 267360747
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 01:58 PM
  dichcc24h7 posted a visitor message on thekop's profile
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 115778595
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 01:57 PM
  dichcc24h7 posted a visitor message on vukute29's profile
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 141667861
More Activity
About dichcc24h7

Thông tin cơ bản

Ngày sinh
November 2, 1986 (31)

Thống kê


Tổng số bài gửi
Tổng số bài gửi
0
Gửi mỗi ngày
0
Total Thanks
Total Thanks
0
 • Được cảm ơn 0 trong 0 bài viết.
Thông tin chung
Hoạt động cuối
10-08-2018 02:19 PM
Ngày tham gia
09-28-2018
Giới thiệu
0